Hobbyverksamhet

Copyright fotograf Anita på Österlen

Tungt jobb att ta upp nätet som legat i havet under ett antal dagar/månader. Fem män jobbade med att få upp, vad jag tror var ålnät, under ett antal timmar. Mekanisk hjälp med att vinscha upp näten men det ska visst ligga på något visst sätt.

Jag är inte insatt i hur det fungerar med att fiska ål. Däremot fick jag träffa dessa fiskare och tog en mängd bilder på dem för några år sedan! Trevlig män som inte säger särskilt mycket utan gör det de ska göra. Detta är deras fritidssysselsättning!

Har du någon fritidssysselsättning förutom fotografering och bildhantering?

Tisdagstema